Secretariaat Taiyoko sen:
mevrouw Jessica Nederstigt
Maastrichtersteenweg 174
B-3700 Tongeren
+32 (0)476 50 84 01

Trainingen:
elke woensdag jeugd:
van 17u30 tot 18u30
van 18u30 tot 19u30
volwassenen:
van 18u30 tot 20u00

 Onze sponsors:

Naar MEGECO, Rijkhoven
MEGECO
Cuvelierstraat 11
3740 Rijkhoven

LIDGELDEN

Lidgelden per seizoen (september-juni):
Volwassenen: 95 euro
Jeugd: 85 euro
2e lid van een gezin: 60 euro
3e en volgende gezinslid: 20 euro
Alle lidgelden zijn inclusief verzekering

Er zijn mutualiteiten die een tegemoetkoming verstrekken in het lidgeld.
Informeer bij je mutualiteit. Wij leveren het attest af!

IBAN: BE65 1030 5920 1996 tnv Taiyoko sen, Tongeren

©2019-2024 WWW.TAIYOKOSEN.BE  |  FeedBack